Tag Archives: Knowledge

അറിവും ബോധോദയവും

ശിഷ്യൻ: അറിവും ബോധോദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്?

ഗുരു: ആറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ വിളക്കു കൊണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബോധോദയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ വിളക്കായി മാറുന്നു.

Advertisements

Love of Wisdom

“Come to me, you who desire me,

and eat your fill of my fruits.

For the memory of me is sweeter

than honey,

and the possession of me

sweeter than the

honeycomb.

Those who eat of me will hunger

for more,

and those who drink of me

will thirst for more.

Whoever obeys me will not be

put to shame,

and those who work with me

 will not sin.” (Sir. 24: 19-22)